Wakaty

Zapraszamy do stania się częścią zespołu Flexsol!

 

Kierownik produkcji

Obowiązki:

1. Opracowanie planu produkcji na dany miesiąc, harmonogramu wydawania wyrobów gotowych wg nomenklatury i asortymentu.

2. Organizacja i kontrola prac produkcyjnych w celu wytworzenia wyrobów zgodnie z rysunkami i zatwierdzonymi normami jakości.

3. Formułowanie wniosków o dostawę surowców do produkcji na czas.

4. Kontrola prawidłowej pracy urządzeń produkcyjnych, terminowej konserwacji, unikanie przerw w procesie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Analizowanie działalności produkcyjnej w celu zapewnienia realizacji planu

produkcji, podejmowanie działań zmierzających do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności wyrobów gotowych.

6. Zapewnienie przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Kontrola jakości wyrobów gotowych, przekazywanie ich do magazynu w stanie gotowym do wysyłki.

8. Zarządzanie personelem jednostki: dostępność wymaganej liczby pracowników, podział zadań pomiędzy działy w celu utrzymania równowagi produkcyjnej, dyscyplina produkcji, motywacja pracowników, szkolenia.

9. Wypełnianie arkuszy płacowych.

10. Dostarczanie miesięcznych raportów z wyników wykonywanej pracy.

11. Przedstawianie sugestii dotyczących usprawnienia procesu produkcyjnego

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe techniczne.

2. Doświadczenie na podobnym stanowisku i w zarządzaniu personelem od 3 lat, potwierdzone rekomendacjami.

3. Umiejętność analizowania działań operacyjnych: obiektu / centrum pracy / specjalisty.

4. Wiedza z zakresu programów takich jak 1C, Komarch.

5. Umiejętność podejmowania decyzji operacyjnych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, wytrwałość.

7. Gotowość do nauczania i uczenia się.

8. Znajomość języka polskiego i angielskiego.

Doświadczenie zawodowe w szyciu/produkcji mebli będzie dodatkowym atutem.

Wyślij swoje CV tutaj – assist@flexsoltank.com Eugeniusz +48794949777

Lokalizacja produkcji i biura: 55-114 Szewce, ul. Usługowa 10, / Wrocław, Polska

 

Operator maszyn produkcyjnych

 

Obowiązki:

Produkcja elastycznych zbiorników z tkanin TPU, PVC przy użyciu zgrzewarek wysokiej częstotliwości lub półautomatycznych maszyn zgrzewających.

Wymagania:

Umiejętność czytania rysunków i instrukcji technologicznych (nauczymy) 1+ rok doświadc

zenia w odpowiednim zawodzie / lub możliwość przeszkolenia Znajomość języka polskiego (w stopniu komunikatywnym)

Warunki:

Umowa o prace Komfortowe warunki pracy i nowoczesne wyposażenie Grafik pracy: pięciodniowy tydzień roboczy od 8:00 do 16:00 Szkolenia. Godne wynagrodzenie. Więcej informacji przedstawimi na rozmowie.

CV prosimy przesyłać na adres: assist@flexsoltank.com Osoba kontaktowa: Eugeniusz +48794949777 (whats app/viber) Lokalizacja: 55-114 Szewce, ul. Usługowa 10 / Wrocław, Polska

 

Krawiec

Obowiązki:

Cięcie tkanin (TPU, PVC) zgodnie z rysunkiem Łączenie materiałów przy użyciu półautomatycznych urządzeń spawalniczych Pomoc operatorowi w podawaniu materiałów na linię produkcyjną

Wymagania:

Umiejętność czytania rysunków i instrukcji technologicznych 1+ rok doświadczenia w odpowiednim zawodzie / lub chęć przeszkolenia Znajomość języka polskiego Posiadanie certyfikatu UDT na wózek widłowy będzie dodatkowym atutem

Warunki:

Umowa o prace Komfortowe warunki pracy i nowoczesne wyposażenie

Grafik pracy:

pięciodniowy tydzień roboczy od 8:00 do 16:00 Szkolenia. Godne wynagrodzenie. Więcej informacji przedstawimi na rozmowie.

CV prosimy przesyłać na adres: assist@flexsoltank.com Osoba kontaktowa: Eugeniusz +48794949777 (whats app/viber) Lokalizacja: 55-114 Szewce, ul. Usługowa 10 / Wrocław, Polska